Snow white theme cake smash shoot

first birthday princess theme cake smash,Photoshoot , Bangalore